Fakty i mity

Dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość udziału Polaków przy wprowadzaniu Reformy Emerytalnej na Ukrainie.

Jednocześnie, jak zawsze gdy chodzi o pieniądze, pojawiają się plotki  nie mające podstaw prawnych i dywagacje bazujące na domysłach. Podważają one między innymi wiarygodność ukraińskiego NPZ Life. Zawiść i zazdrość robiących „krecią robotę” wzbudza  wątpliwości wśród tych którzy chcą zaangażować się w to przedsięwzięcie.

Ukraina potrzebuje stabilizacji i pomocy finansowej, którą zaoferował jej Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Warunkiem jest wprowadzenie pakietu reform, w tym emerytalnej. Należy pamiętać także o tym, iż nawet w samej Radzie Ukrainy są przeciwnicy tych zmian.

My Polacy możemy im pomóc, osiągając przy tym korzyści dla siebie.

Posiadając certyfikat NPZ mogę zawierać umowy ubezpieczeniowe wszystkich towarzystw, z którymi broker ubezpieczeniowy NPZ Life podpisał umowy. Jednym z produktów ma być deklaracja przystąpienia do II filaru, oferowana w ramach planowanej reformy emerytalnej.

Dlatego tylko i wyłącznie od Ciebie zależy czy przystąpisz do działania, czy  pozostaniesz bierny. Ja, obecnie wybrałem Classic Life ponieważ ta firma oferuje najlepsze warunki finansowe.

Proponuję, w przypadkach wątpliwości sprawdzać umocowania prawne osób wypowiadających się o reformie, a szczególnie certyfikat upoważniający do prowadzenia działań na terenie Ukrainy.

W przypadkach dalszych wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Tomasz Barański