Informacje

Z dnia : 22 Wrzesień 2016

Ukraiński rząd przygotował niespodziankę - nowy projekt reformy emerytalnej. "Po co czekać na obecnych i przyszłych ukraińskich emerytów”.

Z dnia : 22 Wrzesień 2016

Dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość udziału Polaków przy wprowadzaniu Reformy Emerytalnej na Ukrainie.

Z dnia : 19 Wrzesień 2016

Oficjalna prezentacja pakietu odbędzie się za dwa tygodnie.

Z dnia : 19 Wrzesień 2016

Fundusz zaleca, aby anulować emerytury dla grup uprzywilejowanych i otworzyć rynek dla ziem rolniczych.

Z dnia : 7 Wrzesień 2016

Państwowy Fundusz Emerytalny Ukrainy podejmuje nadspodziewane działania, w celu budowy zaufania, wizerunku przyjaźni i otwartości w przeddzień wprowadzenia Reformy Emerytalnej. Każdy obywatel Ukrainy będzie posiadał prawo wolnego wyboru, kto i w jakiej wysokości będzie pomnażał jego pieniądze na przyszłą emeryturę. W dobie końca monopolu „gigant” na porcelanowych nogach podejmuje działania zapobiegawcze.

Z dnia : 6 Wrzesień 2016
Serwis prasowy Rady Najwyższej Ukrainy

Koncepcja reformy wg Planu Ministra Balcerowicza o Indywidualnych Kontach Emerytalnych na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zatrudnienia i Emerytur 5 lipca 2016 roku.

Z dnia : 25 Sierpień 2016

Zbliżają się katastrofalne skutki, wynikające z ulg płaconych składek emerytalnych w 2016 roku.

Z dnia : 2 Sierpień 2016

Dlaczego, mając wystarczającą ilość lat pracy tj. 30-40 lat, niektórzy emeryci otrzymują 940 hrywien, jakby nie pracowali przez całe życie, a żadne świadczenia emerytalne nie są rewaloryzowane? Jedno pytanie, które pojawia się za każdym razem, gdy chodzi o system emerytalny Ukrainy, modernizację systemu emerytalnego oraz potrzebę reformy systemu emerytalnego.

Więc co jest nie tak z tymi emeryturami?

Z dnia : 28 Lipiec 2016
Пенсійний фонд України

Tatyana Vasileva udzieliła wyjaśnień w sprawie warunków i procedur przyznawania emerytur, ogłosiła uruchomienia ujednoliconego systemu "przyznawania i wypłat emerytur".

Z dnia : 27 Lipiec 2016

Według Ministra Polityki Społecznej Andreja Reva. standardy socjalne mają wzrosnąć od 1 grudnia tego roku. Sytuacja gospodarcza jest taka, że inflacja planowana jest na 12,5%, a wzrost standardów socjalnych na 16%. Poziom płacy minimalnej powinien wzrosnąć z 1450 do 1600 USD, a emerytury - od 1130 do 1247 UAH.

Strony