Informacje

Z dnia : 19 Lipiec 2016
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

W dniach 11-18 lipca odbyło się seminarium na temat działalności ubezpieczeniowej w Unii Europejskiej i praktyki wdrożenia środków regulujących usługi finansowe, dyrektywa UE 2009/138/UE Solvency II, dyrektywa 2016/97/WE w sprawie wprowadzenia produktów ubezpieczeniowych oraz dyrektywa 2002/87/WE w sprawie nadzoru nad instytucjami finansowymi.

Z dnia : 18 Lipiec 2016
Офіційний портал Верховної Ради України

Przewodniczący Parlamentu Andrej Parubij podczas ostatniej debaty w poniedziałek powiedział, poinformował że Gabinet Ministrów Ukrainy złożył uchwałę budżetową na rok 2017 do parlamentu w zeszłym tygodniu.

Z dnia : 14 Lipiec 2016
http://www.mlsp.gov.ua

Minęło 6 miesięcy od zmniejszenia składki emerytalnej z 36%  do 22%. Co dzieje się z wypłatami do funduszu emerytalnego, które stanowią źródło podstawy emerytury?

Z dnia : 11 Lipiec 2016
uarp.org

W najbliższych latach realna emerytura na Ukrainie może być zmniejszona o 20%, jeśli nie zostaną podjęte istotne działania.

Z dnia : 6 Lipiec 2016

Drugie spotkanie Komitetu Zjednoczenia pomiędzy Ukrainą a UE.  Pani wiceminister, Sergey Ustymenko, poinformowała o priorytetach w kwestiach społecznych i pracowniczych, bieżącej współpracy…

Z dnia : 2 Lipiec 2016
foto from: http://www.mlsp.gov.ua

1 lipca Fundusz Emerytalny Ukrainy rozpoczął dofinansowanie emerytur za bieżący miesiąc.

Z dnia : 2 Lipiec 2016
foto from: http://www.mlsp.gov.ua

Przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego – start Reformy Emerytalnej, konieczne jest stworzyć  jasną strategiczną wizję całego zakresu czynności…

Z dnia : 16 Maj 2016

Gabinet Rządu Ukrainy zaproponował, aby rozpocząć Reformę Emerytalną w 2017 roku. Część odprowadzanych składek gromadzić na indywidualnych kontach emerytalnych. „Priorytetem jest, aby rozpocząć reformę systemu emerytalnego. I to co jest niezwykle ważne – mamy zamiar zrobić to w tym roku.”

Z dnia : 13 Maj 2016

Wicepremier Pawło Rozenko obiecał spełnić wymogi Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Z dnia : 27 Kwiecień 2016

Ukraina musi zracjonalizować to, co ma. Ma najwyższy odsetek PKB przeznaczany na emerytury, co wynika z niskiego wieku emerytalnego.

Strony