Informacje

Z dnia : 15 Październik 2015

To, co już zrobiliśmy, to ustabilizowanie gospodarki, w dużej mierze ustabilizowanie systemu finansowego. Stabilizacja jest kluczowa i obejmowała podejmowanie właściwych wyborów finansowych, fiskalnych, budżetowych, ale też podejmowanie tych reform, które są konieczne dla otwarcia programu MFW. Teraz celem jest podjęcie dalszych reform, które pozwolą nie tylko na stabilizację, ale i na powrót do realnego wzrostu gospodarczego w 2016 roku.

Z dnia : 28 Marzec 2015

Reforma emerytalna na Ukrainie - video - 28.03.2015

Z dnia : 5 Sierpień 2014

… za niepowodzenie wprowadzenia reformy emerytalnej, mogą zaplacić emeryci.

Strony